Internship: International Sales

Travel and flying has become much cheaper in recent years. But why is parking still so expensive when you travel? And if you've already found a cheap parking spot, how do you know it's reliable and honest? We think this should change. That's why we started Parkos.


At Parkos, we help travelers find a good parking spot near the airport. Just as AirBNB does not have apartments and Uber does not own cabs, Parkos does not have its own parking spaces. We fulfill an intermediary role in the market between supply and demand. We do this in about 14 countries from the center of Groningen. Since we are an international company, there are 9 different nationalities on the work floor and we speak a lot of English. For example, there are colleagues who come from Italy, Spain, France and Germany. Diversity is important to us. Besides different nationalities, the ratio of women to men is equal.


Parkos has won several awards in recent months. We are one of the fastest growing e-Commerce platforms in the Netherlands and manage to increase our sales year after year. We are market leader in the Netherlands, Italy, Germany and Belgium.


In 2019 we have made a start in Australia and America. Of course, we have the ambition to go even further into the world. You see: Parkos is an international company with big ambitions. Something that has certainly been demonstrated by our recently won FD Gazelle and our 9th place in the Fast50 list of fastest growing tech companies.


Now we are, for us, just starting and we want to go further into the world. We can really use your help with that!


What will you do?

You will be working in the sales team and will be supervised by the Head of Sales Guus. This is a cooperative internship. Depending on the assignments from the university, research assignments are also possible. Together with you, we will determine a subject that you like and that is also useful. We are looking for a student who knows how to get to work, who is not afraid of making phone calls (both national and international) and who wants to learn a lot in a short time.


You will be involved in exploring new markets, lead generation, trend watching, setting up lead lists, approaching potential (inter)national customers and working in our sales CRM.


What we offer:

You will be working in an international start-up with Groningen central station at walking distance. The company has an open and informal culture. During the breaks we like to play a game of table tennis or table soccer or go for a walk. Drinks and company outings are organized regularly. In addition to a monthly internship fee, you will gain a lot of knowledge of sales calls and how things work in a fast-growing internationally oriented company.


Who are you?

You will mostly work from our office in Groningen, because we can offer better support from the office. Should that not be possible due to corona measures, combination of working at home and at the office is also possible. Furthermore, you are:


  • A self-starter; you easily take on tasks and also dare to come up with your own ideas to fill in your internship. You are looking for a collaborative internship where you get your own responsibility.
  • Looking for a collaborative internship where you get your own responsibility.
  • You enjoy convincing others and are not afraid of a no. Especially then you see it as a challenge to turn a no into a yes.

Contact

Did you become enthusiastic after reading this vacancy? We would like to get in touch with you to discuss the possibilities of an internship. You can send an e-mail to g.kerstholt@parkos.com with your resume and a short motivation why you would like to do an internship with us. Do you have any questions? Please contact Guus Kerstholt +31 6 200 75 835, (also available on Whatsapp). You can stand out from the other students by making a short video motivation in which you tell who you are and why you want to do an internship with us.


Apply

Acquisition in response to this advertisement is not appreciated.

Type of employment:
  • Internship

Stage: International Sales

Reizen en vliegen is veel goedkoper geworden de afgelopen jaren. Maar waarom is parkeren nog zo duur als je op reis gaat? En als je al een goedkope parkeerplek hebt gevonden, hoe weet je dan dat deze betrouwbaar en eerlijk is? Hier moet verandering in komen vinden wij. Daarom zijn wij met Parkos gestart.


Bij Parkos helpen we reizigers aan een goede parkeerplek bij het vliegveld. Zoals AirBNB geen appartementen heeft en Uber geen taxi’s bezit, zo heeft Parkos geen eigen parkeerplekken. We vervullen een bemiddelende rol in de markt tussen vraag en aanbod. Dit doen we in zo'n 14 landen vanuit het centrum van Groningen. Aangezien we een internationaal bedrijf zijn, zijn hier 9 verschillende nationaliteiten op de werkvloer aanwezig en spreken we onderling veel Engels. Zo zijn er collega's die uit Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland komen. Diversiteit vinden wij belangrijk. Naast verschillende nationaliteiten is de verhouding tussen vrouwen en mannen gelijk.


Met Parkos hebben we de afgelopen maanden al meerdere prijzen gewonnen, we zijn namelijk één van de snelst groeiende e-Commerce platformen van Nederland en weten jaar op jaar onze omzet flink te verhogen. In Nederland, Italië, Duitsland en België zijn we marktleider.


In 2019 hebben we een start gemaakt in Australië en Amerika. Uiteraard hebben we de ambitie om nog verder de wereld in te trekken. Je ziet wel: Parkos is een internationaal bedrijf met grote ambities. Iets wat ook zeker is gebleken uit onze recent gewonnen FD Gazelle en onze 9e plek in de lijst van Fast50 van snelst groeiende techbedrijven.


Nu zijn wij, voor ons gevoel, pas net begonnen en willen wij verder de wereld in. Daar kunnen wij jouw hulp goed bij gebruiken!


Wat ga je doen?

Je komt in het sales team te werken en wordt begeleid door de Head of Sales Guus. Het gaat hierbij om een meewerkstage. Afhankelijk van de opdrachten vanuit de hogeschool zijn er ook research-opdrachten mogelijk. Samen met jou gaan we een onderwerp bepalen wat jou leuk lijkt en ook nog eens nuttig is. Wij zijn op zoek naar een student die weet van aanpakken, niet bang is om telefonische gesprekken aan te gaan (zowel nationaal als internationaal) en die veel wil leren in een korte tijd.


Je gaat je o.a. bezig houden met de verkenning van nieuwe markten, lead generation, trend watching, opzetten van lead lijsten, benaderen van potentiële (inter)nationale klanten en het werken in ons sales CRM.


Wat bieden wij:

Je komt te werken in een internationale start-up met op loopafstand van het centraal station in Groningen. Binnen het bedrijf hangt een open en informele bedrijfscultuur. In de pauzes spelen we graag een potje tafeltennis of tafelvoetbal of gaan we een stukje wandelen. Daarnaast worden er geregeld borrels en bedrijfsuitjes georganiseerd. Naast een maandelijkse stagevergoeding krijg je veel kennis van salesgesprekken en hoe het er aan toe gaat in een snel groeiend internationaal georiënteerd bedrijf.


Wie ben jij?

Je gaat veelal vanuit ons kantoor in Groningen werken, omdat wij een betere begeleiding vanuit kantoor kunnen bieden. Mocht dat vanwege corona maatregelen niet mogelijk zijn, is ook combinatie van thuiswerken en op kantoor werken mogelijk. Verder ben jij:


  • Een zelfstarter; Je trekt gemakkelijk taken naar je toe en durft ook met eigen ideeën te komen om jouw stage in te vullen.
  • Op zoek naar een meewerkstage waar je eigen verantwoordelijkheid krijgt.
  • Gedreven; Je vindt het leuk om anderen te overtuigen en bent niet bang voor een nee. Juist dan zie jij het als een uitdaging om van een nee een ja te maken.

Contact

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Wij gaan graag met jou in gesprek om de mogelijkheden voor een stageplek te bespreken. Je kunt een mail sturen naar g.kerstholt@parkos.com reageren met jouw cv en korte motivatie waarom je bij ons stage wilt lopen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Guus Kerstholt +31 6 200 75 835, (ook via Whatsapp bereikbaar). Je kunt met kop en schouders boven de andere studenten uitblinken wanneer jij een korte videomotivatie maakt waarin jij vertelt: wie jij bent en waarom jij bij ons stage wilt lopen.


Solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Soort dienstverband:
  • Stage